Az anyagmozgatás gépesítése igényli a szakképzett munkaerőt. A mai modern anyagmozgató gépek világában is az ember a legfontosabb tényező, aki kezeli ezeket a nem olcsó berendezéseket. A gépekkel szintén nagyon drága anyagokat, árukat mozgatnak kezelőik. Egy hibás mozdulat, egy rosszul elvégzett manőver és nagy értékek mehetnek veszendőbe. Ezeket a berendezéseket nem izomerő, hanem valamilyen gépi hajtás mozgatja, az ember csak irányítja, kezeli, vezérli a berendezést. Mindeközben egy veszélyes üzemet működtet, ahol Őn is és embertársai is veszély-közeli helyzetben dolgoznak.

Figyelem! 2015. december 31-től azokat, akiknek nincs OKJ-s képesítése, nem lehet gépeken alkalmazni, még akkor sem, ha év(tized)es tapasztalattal rendelkeznek. Az ezzel kapcsolatos összefoglalónkat és tudnivalókat elolvashatja blogunkon!

Jogszabályok

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény a következőket írja elő:

50. § A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.

51. § (1) A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.

A személyi feltételeket az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet szabályozza:

Emelőgép-kezelő

Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki
– 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás,
– a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas,
- rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében – ha azt maga vezeti – az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. számú Melléklete alapján az építő- és anyagmozgató gép kezelőjét a következő szakterületekbe sorolja:

OKJ 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)

Ezekben a munkakörökben csak államilag elismert, tehát okj-s végzettséget adó képesítés fogadható el. Iskolánk a -val megjelölt képesítéseket oktatja.

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet kimondja:

E rendelet hatálya kiterjed a közúti áruszállítást végző jármű megrakásához vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre (járműre), továbbá járműre szerelt gépi berendezésre, amelyet anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre – a bányaművelés föld alatti létesítményei, a külfejtés, a villamoshálózat-építés, a vasúti felépítmények létesítése kivételével – használnak (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodógép).

Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik. A gépkezelői képesítés megszerzését az építőgép-kezelői munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló együttes miniszteri rendelet alapján kiadott, a gépcsoport valamely géptípusának kezelésére jogosító építőgép-kezelői jogosítvány, és a gépkezelői jogosítvány igazolja. Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert (OKJ-s) szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.

A tanfolyamon való részvétel előfeltétele minimum 8 általános iskolai végzettség és orvosi alkalmassági.